Top Viewed

1
AN APPROACH TO THE STUDY OF COAL AND GAS OUTBURSTS
SUN Ye, TAN Cheng-xuan, SUN Wei-feng, WANG Rui-jiang, WU Shu-ren, CHEN Qun-ce
2007, 13(1): 7-14.
Abstract (3931) HTML (96) PDF (278KB)(20)
2
Surface rupture investigation of the 2022 Menyuan MS 6.9 Earthquake, Qinghai, China: Implications for the fault behavior of the Lenglongling fault and regional intense earthquake risk
HAN Shuai, WU Zhonghai, GAO Yang, LU Haifeng
2022, 28(2): 155-168. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2022013
Abstract (2096) HTML (228) PDF (38741KB)(169)
3
TECTONIC EVOLUTION OF THE NORTH CHINA CRATON
ZHAI Mingguo
2019, 25(5): 722-745. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.05.063
Abstract (1967) HTML (382) PDF (23287KB)(409)
4
New progress and trend in ten aspects of lithium exploration practice and theoretical research in China in the past decade
WANG Denghong, DAI Hongzhang, LIU Shanbao, LI Jiankang, WANG Chenghui, LOU Debo, YANG Yueqing, LI Peng
2022, 28(5): 743-764. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.20222811
Abstract (1489) HTML (345) PDF (2853KB)(413)
5
Late Quaternary surface deformation and tectonic implications of the Bue Co strike-slip fault system in central-western Qiangtang block
HAN Shuai, WU Zhonghai, WANG Shifeng, GAO Yang, ZHANG Shengting, LU Shiming, ZHANG Minggao
2024, 30(2): 298-313. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2023086
Abstract (1343) HTML (45) PDF (62312KB)(59)
6
Tectonic evolution of the South China Ocean-Continent Connection Zone: Transition and mechanism of the Tethyan to the Pacific tectonic domains
LI Sanzhong, SUO Yanhui, ZHOU Jie, WANG Guangzeng, LI Xiyao, JIANG Zhaoxia, LIU Jinping, LIU Lijun, LIU Yongjiang, ZHAN Huawang, JIANG Suhua, CHENG Haohao, WANG Pengcheng, ZHU Junjiang, DAI Liming, DONG Hao, LIU Lin, GUO Xiaoyu
2022, 28(5): 683-704. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.20222809
Abstract (1316) HTML (201) PDF (11657KB)(319)
7
Characteristics and causes of coseismic surface rupture triggered by the "5.22" MS 7.4 Earthquake in Maduo, Qinghai, and their significance
GAI Hailong, YAO Shenghai, YANG Liping, KANG Taibo, YIN Xiang, CHEN Ting, LI Xin
2021, 27(6): 899-912. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2021.27.06.073
Abstract (1310) HTML (409) PDF (70955KB)(167)
8
MESO-CENOZOIC TECTONIC EVOLUTION AND PLATE RECONSTRUCTION OF THE PACIFIC PLATE
LI Sanzhong, CAO Xianzhi, WANG Guangzeng, LIU Bo, LI Xiyao, SUO Yanhui, JIANG Zhaoxia, GUO Lingli, ZHOU Jie, WANG Pengcheng, ZHU Junjiang, WANG Gang, ZHAO Shujuan, LIU Yongjiang, ZHANG Guowei
2019, 25(5): 642-677. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.05.060
Abstract (1263) HTML (324) PDF (138620KB)(245)
9
Basic characteristics, dynamic mechanism and development direction of the formation and distribution of deep and ultra-deep carbonate reservoirs in China
PANG Xiongqi, LIN Huixi, ZHENG Dingye, LI Huili, ZOU Huayao, PANG Hong, HU Tao, GUO Fangxin, LI Hongyu
2020, 26(5): 673-695. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2020.26.05.057
Abstract (1222) HTML (112) PDF (35380KB)(128)
10
DEM in quantitative analysis of structural geomorphology: application and prospect
CAO Pengju, CHENG Sanyou, LIN Haixing, WANG Xi, LI Manqi, CHEN Jing
2021, 27(6): 949-962. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2021.27.06.077
Abstract (1191) HTML (168) PDF (2012KB)(171)
11
Dynamic formation mechanism of landslide disaster on the Loess Plateau
PENG Jianbing, WANG Qiyao, ZHUANG Jianqi, LENG Yanqiu, FAN Zhongjie, WANG Shaokai
2020, 26(5): 714-730. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2020.26.05.059
Abstract (1190) HTML (183) PDF (36991KB)(125)
12
In-situ zircon U-Pb dating method by LA-ICP-MS and discussions on the effect of different beam spot diameters on the dating results
WANG Sen, ZHANG Shuanhong, ZHANG Qiqi, LIANG Xia, KONG Linghao, HU Guohui, WANG Kai, WANG Hongyu, CAI Yuhang
2022, 28(4): 642-652. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2021140
Abstract (1146) HTML (291) PDF (12757KB)(122)
13
Late Cenozoic development characteristics and dynamic mechanism of the main faults in the Midu area, northwestern Yunnan[BP(]Development characteristics of the main faults of the late cenozoic in the Midu area, northwestern Yunnan, and their dynamic mechanism
HUANG Xiaolong, WU Zhonghai, WU Kungang
2021, 27(6): 913-927. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2021.27.06.074
Abstract (1139) HTML (383) PDF (54214KB)(130)
14
Dynamic variation characteristics of in-situ stress in the 1605 Qiongshan M 7½ earthquake area and its implications to the Dongzhaigang subsidence, northeastern Hainan Island, China
JIA Liyun, MA Xiumin, JIANG jingjie, LEI Zhe, WEI Yongyi, MAO Jiarui, HAO Fei
2023, 29(3): 339-354. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.20232904
Abstract (1120) HTML (92) PDF (4084KB)(81)
15
Research on the pattern of typical geohazard chains in the southwest mountainous region, China
TIE Yongbo, ZHANG Xianzheng, GONG Lingfeng, GAO Yanchao, BAI Yongjian, XU Wei, BA Renji, LI Zongliang, GE Hua
2022, 28(6): 1071-1080. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.20222830
Abstract (1119) HTML (188) PDF (9450KB)(160)
16
A brief talk on comprehensive crustal activity observation technology of deep-holes
CAI Meifeng
2023, 29(3): 301-312. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.20232901
Abstract (1103) HTML (93) PDF (2098KB)(79)
17
Characteristics and evolution process of the ridge-groove sequence of the Jiulongtan glacial accumulation in Mengshan, Shandong: with the discussion on the difference of accumulation sequence of glacier and debris flow
WANG Zhaobo, WANG Jiangyue, HE Lelong, ZHANG Jian, ZHAO Xiangyang, LI Baojie
2021, 27(1): 105-116. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2021.27.01.011
Abstract (1084) HTML (342) PDF (23512KB)(56)
18
Study of ore-forming theoretical innovation and prospecting breakthrough of magmatic copper–nickel–cobalt sulfide deposits in China
LI Wenyuan
2022, 28(5): 793-820. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.20222810
Abstract (1076) HTML (332) PDF (3222KB)(235)
19
Assessment of geological disaster susceptibility in the Hehuang Valley of Qinghai Province
ZHAO Dongliang, LANCUO Zhuoma, HOU Guangliang, XU Changjun, LI Wanzhi
2021, 27(1): 83-95. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2021.27.01.009
Abstract (1066) HTML (315) PDF (14101KB)(63)
20
Research progress on the fluid metallogenic mechanism of granitic pegmatite-type rare metal deposits
ZHENG Fanbo, WANG Guoguang, NI Pei
2021, 27(4): 596-613. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2021.27.04.050
Abstract (1040) HTML (385) PDF (12091KB)(121)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go