Top Downloaded

1
New progress and trend in ten aspects of lithium exploration practice and theoretical research in China in the past decade
WANG Denghong, DAI Hongzhang, LIU Shanbao, LI Jiankang, WANG Chenghui, LOU Debo, YANG Yueqing, LI Peng
2022, 28(5): 743-764. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.20222811
Abstract (708) HTML (177) PDF (2853KB) (303)
2
Two pillar theories of structural geology in the new century: the MEM criterion and the deformation partitioning
ZHENG Yadong, ZHANG Jinjiang, ZHANG Bo
2022, 28(3): 319-337. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2021118
Abstract (561) HTML (134) PDF (27416KB) (258)
3
Tectonic evolution of the South China Ocean-Continent Connection Zone: Transition and mechanism of the Tethyan to the Pacific tectonic domains
LI Sanzhong, SUO Yanhui, ZHOU Jie, WANG Guangzeng, LI Xiyao, JIANG Zhaoxia, LIU Jinping, LIU Lijun, LIU Yongjiang, ZHAN Huawang, JIANG Suhua, CHENG Haohao, WANG Pengcheng, ZHU Junjiang, DAI Liming, DONG Hao, LIU Lin, GUO Xiaoyu
2022, 28(5): 683-704. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.20222809
Abstract (601) HTML (118) PDF (11657KB) (229)
4
TECTONIC EVOLUTION OF THE NORTH CHINA CRATON
ZHAI Mingguo
2019, 25(5): 722-745. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.05.063
Abstract (689) HTML (131) PDF (23287KB) (219)
5
Inside Cover
2022, 28(3): 315-315.
Abstract (162) PDF (17796KB) (203)
6
Chief Editor’s Address
2022, 28(3): 318-318.
Abstract (107) HTML (64) PDF (765KB) (179)
7
Characterization of the Holocene extensional structures in the Wuwei Basin, northeastern margin of the Tibetan Plateau, and their formation mechanism
LI Yihao, DU Xingxing, LI Tianxiu
2022, 28(3): 353-366. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2021151
Abstract (407) HTML (59) PDF (29198KB) (168)
8
The theory and method of ore prospecting prediction for exploration area: Case studies of the Lala copper deposit in Sichuan, Muhu–Maerkantu manganese ore deposit in Xinjiang and Aonaodaba tin-polymetallic deposit in Inner Mongolia
LYU Zhicheng, CHEN hui, MI Kuifeng, ZHANG Banglu, XIE Yueqiao, PANG Zhenshan, CHENG Zhizhong, XUE Jianling, GONG Fanying, DUAN Bin, LYU Xin
2022, 28(5): 842-865. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.20222816
Abstract (381) HTML (68) PDF (7559KB) (163)
9
Geo-safety challenges against the site selection of engineering projects in the eastern Himalayan syntaxis area
LI Bin, YIN Yueping, TAN Chengxuan, GAO Yang, WAN Jiawei, FENG Chengjun, LIU Jian, WANG Dongbing
2022, 28(6): 907-918. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.20222819
Abstract (513) HTML (135) PDF (6279KB) (162)
10
Determination of the double-layer structure in orogenic belts and its geological significance
WANG Genhou, LI Dian, LIANG Xiao, TANG Yu
2022, 28(5): 705-727. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.20222814
Abstract (299) HTML (59) PDF (8991KB) (159)
11
RETHINKING OF THE QINLING OROGEN
ZHANG Guowei, GUO Anlin, DONG Yunpeng, YAO Anping
2019, 25(5): 746-768. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.05.064
Abstract (376) HTML (94) PDF (37346KB) (150)
12
Study of ore-forming theoretical innovation and prospecting breakthrough of magmatic copper–nickel–cobalt sulfide deposits in China
LI Wenyuan
2022, 28(5): 793-820. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.20222810
Abstract (364) HTML (103) PDF (3222KB) (144)
13
Development history of geological and mineral survey in China
LI Tingdong
2022, 28(5): 653-682. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.20222818
Abstract (480) HTML (83) PDF (9615KB) (142)
14
Surface rupture investigation of the 2022 Menyuan MS 6.9 Earthquake, Qinghai, China: Implications for the fault behavior of the Lenglongling fault and regional intense earthquake risk
HAN Shuai, WU Zhonghai, GAO Yang, LU Haifeng
2022, 28(2): 155-168. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2022013
Abstract (767) HTML (163) PDF (38741KB) (141)
15
Characteristics and causes of coseismic surface rupture triggered by the "5.22" MS 7.4 Earthquake in Maduo, Qinghai, and their significance
GAI Hailong, YAO Shenghai, YANG Liping, KANG Taibo, YIN Xiang, CHEN Ting, LI Xin
2021, 27(6): 899-912. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2021.27.06.073
Abstract (804) HTML (231) PDF (70955KB) (140)
16
Inside Cover
2022, 28(3): 316-316.
Abstract (106) PDF (10610KB) (140)
17
The kinks of the Yeba Group in the southern margin of the central Gangdese of Tibet and its geological significance
XILUO Langjie, WANG Genhou, ZENG Qinggao, FENG Yipeng, Cidan, HAN Ning, ZHANG Peilie, WEI Yansong, WANG Weiyi
2022, 28(3): 338-352. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2021163
Abstract (250) HTML (88) PDF (40453KB) (140)
18
MESO-CENOZOIC TECTONIC EVOLUTION AND PLATE RECONSTRUCTION OF THE PACIFIC PLATE
LI Sanzhong, CAO Xianzhi, WANG Guangzeng, LIU Bo, LI Xiyao, SUO Yanhui, JIANG Zhaoxia, GUO Lingli, ZHOU Jie, WANG Pengcheng, ZHU Junjiang, WANG Gang, ZHAO Shujuan, LIU Yongjiang, ZHANG Guowei
2019, 25(5): 642-677. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.05.060
Abstract (329) HTML (112) PDF (138620KB) (139)
19
Characteristics of the Mianhuakeng fault and Youdong fault and their relation to uranium mineralization in the Changjiang uranium ore field, northern Guangdong
CHEN Bailin, GAO Yun, SHEN Jinghui, ZENG Guangqian
2022, 28(3): 367-382. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2021082
Abstract (563) HTML (72) PDF (63060KB) (138)
20
BASIC CHARACTERISTICS OF ACTIVE TECTONICS AND ASSOCIATED GEODYNAMIC PROCESSES IN CONTINENTAL CHINA
ZHENG Wenjun, ZHANG Peizhen, YUAN Daoyang, WU Chuanyong, LI Zhigang, GE Weipeng, WANG Weitao, WANG Yang
2019, 25(5): 699-721. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.05.062
Abstract (237) HTML (89) PDF (92961KB) (130)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go